Keuzebegeleiding

De nieuwe wettelijke zorgplicht van pensioenuitvoerders. Pensioenuitvoerders moeten op grond van het nieuwe artikel 48a Pensioen Wet deelnemers op een adequate wijze begeleiden bij het maken van een pensioenkeuze. Daarom moet pensioenuitvoerders een keuzeomgeving inrichten die deelnemers in staat stelt een passende keuze te maken.

onze aanpak voor Keuzebegeleiding
Persoonlijk en schaalbaar
Van eerste communicatie en contact tot gesprek met pensioenconsulent
Best-practice
Onderzocht door Universiteit van Maastricht
Dynamisch inzetbaar
als verlengstuk van bestaande processen

Een niet passende keuze kan leiden tot een tegenvallend of zelfs te laag pensioen.

Deelnemers begeleiden bij keuzes

Begeleiden van deelnemers bij het maken van pensioenkeuzes

Help deelnemers bij het maken van keuzes

Mensen hebben moeite met het maken van financiële keuzes met gevolgen voor de lange termijn, blijkt uit gedrag economisch onderzoek. Dit geldt zeker ook voor pensioenkeuzes. Een niet passende keuze kan leiden tot een tegenvallend of zelfs te laag pensioen.

Het is dus in het belang van pensioendeelnemers dat die goed worden begeleid bij het maken van de verschillende keuzes.

In de concept Wet toekomst pensioen wordt een nieuwe wettelijke norm geïntroduceerd die pensioenuitvoerders verplicht om deelnemers op een adequate wijze te begeleiden bij het maken van (voorlopige) keuzes binnen de pensioenregeling. De keuzes die deelnemers maken moeten zo goed mogelijk aansluiten bij hun behoeftes of doelstellingen.

Söderberg & Partners begeleiden momenteel deelnemers (via de werkgever of pensioenuitvoerder) bij het maken van pensioenkeuzes. Onze aanpak is gebaseerd op de combinatie van een online keuzeomgeving en persoonlijke begeleiding met een adviseur.

Pensioenkeuzes op pensioendatum - vaste uitkering - bedrag ineens - hoog-laag en vervroegen

Onderbouwde aanpak

Wetenschappelijk onderzoek naar keuzebegeleiding

Momenteel onderzoeken we samen met de BISS | Maastricht University diverse methoden van keuzebegeleiding. Samen met een aantal pensioenfondsen voeren we keuzebegeleidingspilots uit, daarbij onderzoeken we diverse methoden van keuzebegeleiding: online zelf service, het doorlopen van de online tool met de inzet van een keuzebegeleider én een één-op-één keuzebegeleidingsgesprek. Samen zoeken we naar de ideale invulling van deze bestuurlijke uitdaging en gaan we best practices delen om de sector vooruit te helpen bij het invullen van de open norm.

Het onderzoek is in opdracht van Söderberg & Partners en Montae & Partners. De resultaten worden naar verwachting in maart gepubliceerd.

Onderzoek naar keuzebegeleiding universiteit Maastricht

De Zweedse best-practice

Invullen van keuzebegeleiding voor deelnemers

Denkt u na over de invulling van keuzebegeleiding? Söderberg & Partners en Montae & Partners hebben een netwerk van gecertificeerde professionals, de juiste tools, processen en marktkennis in huis om hierbij te helpen.

Sinds 2007 begeleiden we deelnemers proactief bij het maken van pensioenkeuzes. Deze Zweedse best-practice is nu ook beschikbaar voor de Nederlandse markt.

Laten we praten!

Aan de slag met keuzebegleiding voor deelnemers? We delen graag onze kennis. Vul het formulier hiernaast in of bel en mail met Erik Westerling