Onderzoek naar Keuzebegeleiding in samenwerking met de Universiteit van Maastricht

Om de sector vooruit te helpen bij het invullen van de open norm, hebben Montae & Partners en Söderberg & Partners met behulp van de onderzoek expertise van BISS I Maastricht University nader onderzoek verrichten naar keuzebegeleiding bij pensioenfondsen.

Onderzoeksaanpak

Aanpak onderzoek

Deelnemers werden willekeurig ingedeeld in drie verschillende condities, waarin ze steeds meer keuzebegeleiding ontvingen:

 1. Zelfstandig. Deelnemers gingen zelfstandig, zonder enige vorm van begeleiding, aan de slag met de online tool.
 2. Groepssessie. Deelnemers gingen in een online groepssessie - die werd begeleid door twee begeleiders - aan de slag met de online tool.
 3. 1-op-1 gesprek. Deelnemers gingen samen met een persoonlijk financieel keuzebegeleider aan de slag met de online tool.
Söderberg & Partners blauw
Logo BISS Maastricht Universiteit

Veel animo voor deelname aan het onderzoek

Ruim 10% van de uitgenodigden, heeft zich ook daadwerkelijk aangemeld voor het onderzoek. De deelnemers zijn dusdanig verdeeld over de verschillende condities dat de achtergrondkenmerken gelijk waren, waarbij de inkomenssituatie overigens bovengemiddeld bleek te zijn. Het betrof allemaal deelnemers welke voor de keuzes rondom pensioen gaan stonden.

Prof. dr. Lisa Bruggen: ‘Het meest verrassende resultaat is dat na de 1-op-1 sessies met een financieel keuzebegeleider deelnemers hun pensioenkennis substantieel lager inschatten dan wanneer ze zelf met de tool aan de slag zijn gegaan. Voor ons is dit een teken dat pensioendeelnemers vaak overschatten hoe goed ze pensioenkeuzes begrijpen. Intensievere begeleiding van een keuzebegeleider lijkt dus tot een realistischer zelfbeeld te leiden.’

Bevindingen

Belangrijkste bevindingen

 • Deelnemers met een keuzebegeleider hebben de meeste interactie met de tool
  Ze hebben over het algemeen meer aanpassingen gemaakt in de tool, ze hebben meer pensioenkeuzes bekeken en ze hebben vaker de uitgaven aangepast.
 • Geen sterk afwijkende keuzes
  Er zijn geen verschillen tussen de condities in de pensioenkeuzes die worden gemaakt.
 • Deelnemers hebben vertrouwen in hun keuze
  De meeste deelnemers (±80%) voelen zich comfortabel met de pensioenkeuze die ze hebben gemaakt, ongeacht of dit via self service of met begeleider is doorlopen.
 • Meer keuzebegeleiding, meer begrip voor toekomstige effecten van de keuze
  Circa 80% van de deelnemers geeft aan te begrijpen wat de keuze die ze gemaakt hebben betekent voor hun toekomstige financiële situatie. In de conditie met persoonlijke keuzebegeleider is niemand daarmee oneens.
 • Meer keuzebegeleiding, waardevollere ervaring;
  De mate waarin deelnemers de online sessie waardevol vonden verschilt enorm per conditie. Deelnemers met persoonlijke keuzebegeleiding vonden de sessie waardevol (91%), geven aan dat de sessie heeft geholpen in de pensioenkeuze (66%) en geven aan dat de sessie nieuwe inzichten heeft opgeleverd (74%). Deze scores zijn 4 tot 6 keer hoger dan conditie 1, de self service sessie.
 • Andere inschatting van de deskundigheid rondom pensioenen
  Deelnemers met persoonlijke keuzebegeleiding voelen zich na afloop het minst deskundig op het gebied van pensioenen en geven minder vaak aan dat ze vóór het onderzoek op de hoogte waren van de keuzes die ze op pensioendatum konden maken. Extra begeleiding maakt meer bewust van het kennisniveau.
 • Er is bereidheid om te betalen, maar diversiteit in de omvang
  Gemiddeld geven deelnemers tussen de € 56 en € 129 te willen betalen. Er zit echter grote diversiteit in de antwoorden. Circa 66% van de deelnemers in de sessies met persoonlijke keuzebegeleiding geeft aan € 100 of meer over te hebben voor de online sessie.

Algemene conclusie

Conclusie

Dr. Minou van der Werf: ‘Op basis van dit onderzoek hebben wij sterke twijfels of alleen een tool voldoende is voor goede keuzebegeleiding. Keuzebegeleiding in een 1-op-1 sessie leidt tot meer interactie met de tool, een waardevollere ervaring en meer begrip over de toekomstige consequenties van de pensioenkeuze.’

De belangrijkste conclusies die we uit dit onderzoek kunnen trekken; De behoefte of interesse in goede begeleiding is groot. Daarbij blijkt dat intensievere keuzebegeleiding ervoor zorgt dat deelnemers beter begrijpen wat de keuze betekent voor hun toekomstige financiële situatie.

Deelnemers lijken dus een bewustere pensioenkeuze te maken, als ze aanvullende financiële begeleiding hebben ontvangen. Daarnaast geven deelnemers die de tool samen met een financieel keuzebegeleiding invulden vaker aan dat de sessie waardevol was. Dit blijkt uit kwalitatieve reacties en de bereidheid ervoor te willen betalen.

Wilt u meer weten over dit onderzoek?

Wij delen graag onze ervaring en bevindingen met de sector. Neem contact op via het onderstaande contactformulier.

Laten we praten!

Aan de slag met keuzebegleiding voor deelnemers? We delen graag onze kennis. Vul het formulier hiernaast in of bel en mail met Erik Westerling

Bewustere Keuzes met persoonlijke financiële begeleiding, meer inzicht en meer waardering!