Pensioencommunicatie – ‘iRad geeft beeld van het totale financiële plaatje’

Onze riskprofiler kijkt niet alleen naar risicobereidheid maar ook naar risicocapaciteit
Roland Goldman
Pensioencommunicatie – ‘iRad geeft beeld van het totale financiële plaatje’

Pensioencommunicatie wordt met het oog op het nieuwe pensioenstelsel steeds belangrijker. Onder meer pensioenverzekeraars, pensioenadviseurs, pensioenfondsen en ppi's doen er veel aan om deelnemers te betrekken bij hun oudedagsvoorziening. In een serie op Amweb komen diverse organisaties aan het woord die erin slagen om dit doel te bereiken. In aflevering 4: Roland Goldman, ceo van Söderberg & Partners Nederland.

Lees hier meer over onze pensioenfondsen oplossing voor de keuzebegeleiding van deelnemers

Söderberg & Partners is in thuisland Zweden succesvol als het om pensioencommunicatie gaat en kopieert de ervaringen nu naar Nederland. Waarom ons land?
“De aanleiding dat Söderberg naar Nederland is gekomen in 2017 is de pensioentransitie die eraan zit te komen. Zweden laat zich namelijk goed vergelijken met Nederland als het gaat om de structuur: je hebt verplichte pensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen, verzekerde regelingen, cao’s en vakbonden. Ook was een behoorlijke hoeveelheid regelingen op DB gebaseerd, wat vergelijkbaar is met Nederland vandaag de dag. De transitie naar volledig DC, geïndividualiseerde pensioenregelingen, is daar al doorgevoerd. Die transitie is het grote succes van Söderberg in Zweden geweest. Vanaf het begin heeft Söderberg zich op die transitie gericht, omdat een individuele adviesbehoefte ging ontstaan. Daar is in geïnvesteerd en daarmee heeft Söderberg de markt kunnen veroveren.”

Onze riskprofiler kijkt niet alleen naar risicobereidheid maar ook naar risicocapaciteit

Wat is het succes achter het pensioencommunicatiemodel van Söderberg?
“Wij hebben de tooling iRad; dat is Zweeds voor online advies, een Nederlandse naam hebben we nog niet. Dit is pensioencommunicatiemiddelsoftware die het proces efficiënter maakt en versnelt. De riskprofiler, Mijngeldzaken.nl en financial planning zijn daarin bijvoorbeeld gekoppeld en voor het gemak ook nog eens gekoppeld aan DigiD, zodat alle informatie beschikbaar is. Adviseurs die met iRad werken kunnen direct een beeld geven van het totale financiële plaatje van deelnemers. Wat bijzonder is, is dat onze riskprofiler niet alleen kijkt naar risicobereidheid maar ook naar de risicocapaciteit. Dat is nieuw.”

Nabestaandenpensioen

Pensioen(commmunicatie) gaat vaak over het ouderdomspensioen is de ervaring van Roland Goldman. Hij zegt dat het Söderberg-pensioencommunicatiemodel nadrukkelijk aandacht besteedt aan het nabestaandenpensioen. “Dat blijft vaak echt onderbelicht; het is belangrijk om na te gaan wat er op individueel niveau voor iemand geregeld is.” Goldman heeft de ervaring dat het voor nabestaanden een shock is wanneer ze horen wat is geregeld als er iets gebeurt. “Als je kijkt naar de maatschappij met dubbele inkomens, de inrichting van het huishouden en de hypotheek; dan is het noodzakelijk om te weten wat het inkomen is als de partner overlijdt. Bovendien is het inkomen ook nodig voor de kinderen.”

Wat is daar bijzonder aan?
“Onze riskprofiler is een moderne uitvoering van de riskprofiler waar iedereen mee werkt. Een riskprofiler kijkt of je snapt wat je doet, naar je risicobereidheid, maar niet of je je ook kunt veroorloven wat je doet. Onze visie is dat dit dat wel nodig is in de transitie naar het nieuwe pensioenhuis. Passen jouw keuzes in jouw totale financiële plaatje? Dat doet iRad wel.”

Ons marktaandeel in Zweden ligt inmiddels op ongeveer 30 procent in het intermediaire kanaal

Waaruit blijkt dat het Zweedse communicatiemodel succesvol is?
“Dat blijkt uit het marktaandeel dat we in Zweden hebben in de regelingen die we servicen en het aantal mensen dat daarbij wordt begeleid. We zijn in Zweden vooral hard gegroeid als het gaat om aanvullende voorzieningen als bijsparen en beleggen boven op de pensioenregeling. Ons marktaandeel in Zweden ligt inmiddels op ongeveer 30 procent in het intermediaire kanaal. Daaraan is het succes onder meer te meten.”

Wat zijn de ervaringen tot nog toe in Nederland?

“We hebben een aantal frontrunners begeleid. Dat zijn bedrijven die een nieuwe pensioenregeling krijgen en van DB naar DC gaan. In die transitie hebben ook enkele grote verzekeraars hier gebruik van gemaakt; dan heb ik het dus over de verzekeraar als werkgever. Ongeveer 12.000 werknemers kregen een uur lang persoonlijk advies; de ervaring is dat 30 tot 40 procent van de mensen die gebruik kunnen maken van de adviesmogelijkheid dat ook doet.”

Hoe zijn jullie te werk gegaan?
“De gesprekken zijn het sluitstuk van het proces. Wanneer een werkgever kiest voor het aanpassen van de pensioenregeling, krijgen werknemers eerst uitleg daarover. Werkgevers die ervoor kiezen dat werknemers een individuele toelichting kunnen krijgen – de werkgever betaalt daar voor – kunnen zich intekenen bij het Söderberg-concept. Van de 12.000 mensen die dit wilden, zijn de gegevens door het systeem gehaald. Zij kregen vervolgens online persoonlijk advies. Het was een enorme logistieke operatie om dit te regelen. We hebben flink wat financial planners aan ons verbonden; onze eigen partners kregen voorrang om in het project mee te draaien. Wij pakken vanuit Söderberg de logistieke operatie op: plannen, afspraken maken, adviseurs erbij zetten et cetera. Omdat dit bij ons een geïntegreerd concept is van tooling en persoonlijke begeleiding kunnen we dit heel efficiënt en daarmee betaalbaar maken voor onze klanten.”

Is de testcase geslaagd?
“Zeker. We hebben een tevredenheidsonderzoek gehouden en haalden hoge cijfers. ‘Toegankelijk’, ‘Jip en Janneke’, hoorden we terug van deelnemers. Maar ook: ‘Fijn om het totaalplaatje te zien’ en ‘Nu snap ik een beetje wat ik heb’. Al zijn er natuurlijk ook punten die anders kunnen; die pakken we op.”

We hebben de ambitie een fors deel van de beroepsbevolking van Nederland te gaan begeleiden

Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst met iRad in Nederland?
“We gaan ervan uit dat het aantal gebruikers toeneemt. Werkgevers moeten immers een keus maken en anticiperen op de nieuwe Pensioenwet, maar voelen zich ook meer verantwoordelijk voor de financiële fitheid van werknemers. Dat betekent dat er meer advies wordt gegeven. We hebben de ambitie een fors deel van de beroepsbevolking van Nederland te gaan begeleiden. Ik heb enige tijd geleden het aantal van 2 miljoen opgeschreven; dat is 20 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Onderdeel van onze strategie is overigens dat we mensen aan tafel willen hebben, het persoonlijk maken. Daar zul je de infrastructuur voor moeten hebben en mensen overal in Nederland een loket moeten bieden. Dat kunnen ook assurantietussenpersonen of hypotheekadviseurs zijn; die werken dan weliswaar niet vanuit de invalshoek pensioen, maar kunnen wel gebruikmaken van de toolings.”

Dit artikel verscheen eerder op AMweb

Aanbevolen artikelen ⤵️

6/5/2023

Wat is Keuzebegeleiding? Een nieuwe verplichting richting deelnemers

Lees meer
1/18/2022

Conceptbenefits gaat verder groeien binnen netwerk van Söderberg & Partners

Lees meer
8/19/2022

De Heer versterkt Söderberg & Partners in regio Haarlem

Lees meer
1/24/2022

Digitalisering, Partnerships en ambitie 2022

Lees meer
1/18/2022

Rivez en Zuiderhuis: samen verder als één van de krachtigste assurantiebedrijven van Zuidoost-Nederland

Lees meer
5/19/2022

Keuzebegeleiding voor pensioenuitvoerders | Oplossing voor uw pensioenfonds

Lees meer