Financieel advies voor iedereen

Expertisecentrum

Wij beschikken over een team van ervaren en veelzijdige specialisten voor uw juridische en/of actuariële vragen. Door onze diverse achtergronden en samenwerking met collega’s van andere disciplines, bekijken wij de vraag vanuit meerdere invalshoeken. Daarmee bieden wij een complete en integrale oplossing voor alle pensioenuitdagingen.

Wat is het expertisecentrum?

Binnen het Expertisecentrum volgen wij de actualiteiten in de pensioensector nauwgezet. Of deze nu gaan over de huidige pensioenregeling, of over het nieuwe pensioenstelsel. Voor onze pensioenadviseurs is dit de dagelijkse gang van zaken. Voor de borging van deze kennis hebben we een Expertisecentrum opgericht waarbinnen de kennis verzameld en gedeeld wordt.

De beschikbare documenten zijn van informatieve aard. In een klantcasus kunnen meer omstandigheden van invloed kunnen zijn op het uiteindelijke advies.

Pensioendocumenten

FAQ Pensioenakkoord

Het S&P Expertisecentrum geeft antwoorden op alle veel gestelde vragen vanuit klanten én adviseurs. Via de ‘levende’ FAQ Pensioenakkoord hebben wij deze voor u gebundeld.FAQ Pensioenakkoord

Webinars

Meer weten over de Wet Toekomst Pensioenen? Bekijk dan de webinars vanuit Montae & Partners.
Overzichtswebinar WTP 7 april 2022

WTP Impactanalyse

Ook behoefte aan een klantspecifieke WTP Impactanalyse? Neem contact op met Remco