Legal Update: Concurrentiebeding

Februari 2024

Motie salarisgrens voor gebruik concurrentiebeding aangenomen door Tweede Kamer

Het kabinet wil dat het op voorhand duidelijker wordt wanneer een concurrentiebeding kan worden ingeroepen door een werkgever. Minister Van Gennip heeft daarom vorig jaar aangekondigd de volgende plannen uit te zullen werken in een wetsvoorstel:

  • Het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur;
  • Het concurrentiebeding moet geografisch worden afgebakend, specifiek zijn en gemotiveerd worden in het contract;
  • De werkgever moet ook in vaste contracten het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren (dit geldt al voor tijdelijke contracten);
  • Als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen aan de werknemer. Dit wordt een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris. Zo’n vergoeding zorgt ervoor dat werkgevers goed nadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen en inroepen.

De Tweede Kamer heeft deze week een motie aangenomen waardoor er een vijfde element wordt toegevoegd aan deze hervormingsplannen, te weten:

  • Het concurrentiebeding mag enkel overeen worden gekomen met een werknemer die anderhalf keer modaal (periodeloon + vakantietoeslag + vaste uitkeringen) of meer verdient bij voltijd dienstverband. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst met een lager salaris wordt geacht te allen tijde nietig (ongeldig) te zijn.

Een uitgebreid wetsvoorstel om het gebruik van het concurrentiebeding aan banden te leggen, zal de komende maand in internetconsultatie gaan.

Het Legal Team van Söderberg & Partners staat voor jou klaar!
Wij delen regelmatig een samenvatting van de meest relevante ontwikkelingen. Is dit nieuws ook relevant voor jou of een van jouw collega's? Schrijf je hier dan in! Heb je aan de hand van dit artikel nog vragen? Of zou je graag onze hulp inschakelen bij een vraagstuk binnen jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op.

Laura Zuydgeest

+31 6 15 12 59 81
laura.zuydgeest@soderbergpartners.se

Open bijlage