Montae & Partners en Söderberg & Partners voeren wetenschappelijk onderzoek uit naar invulling open norm keuzebegeleiding

Om de sector vooruit te helpen bij het invullen van de open norm, gaan Montae & Partners en Söderberg & Partners met behulp van de onderzoeksexpertise van BISS I Maastricht University nader onderzoek verrichten naar keuzebegeleiding bij pensioenfondsen.
Erik Westerling
Montae & Partners en Söderberg & Partners voeren wetenschappelijk onderzoek uit naar invulling open norm keuzebegeleiding

De Wet toekomst pensioenen maakt dat pensioenuitvoerders deelnemers moeten begeleiden bij het maken van hun pensioenkeuzes. Veel pensioenuitvoerders worstelen met de invulling van de open norm van keuzebegeleiding die de wet daartoe voorschrijft.

Montae & Partners en Söderberg & Partners voeren om die reden met de onderzoeksexpertise van BISS I Maastricht University onderzoek uit naar keuzebegeleiding bij pensioenfondsen: waar staan pensioenfondsen met de invulling van de open norm? Wat is hun ambitie? Welke risico’s en obstakels verwachten ze? Wat zijn ‘best practices’? Doel van het onderzoek is om de sector vooruit te helpen met de (verdere) invulling van de open norm.

Keuzebegeleiding Wet toekomst pensioenen

Op basis van de huidige wetgevingsstatus treedt over een half jaar de open norm voor keuzebegeleiding in werking als onderdeel van de Wet toekomst pensioenen. Pensioenuitvoerders moeten vanaf die datum deelnemers gaan begeleiden bij het maken van hun pensioenkeuzes. Daarbij moeten zij de gevolgen van deze keuzes inzichtelijk maken voor deelnemers. De individuele deelnemer en zijn pensioendoelen komen meer dan ooit centraal te staan.

Wetenschappelijk onderzoek naar invulling open norm

Een aantal pensioenfondsen zijn uit de startblokken en ervaren dat invulling van de open norm uitdagend kan zijn. Wij zien dat veel dezelfde vragen worden gesteld: Waar zijn onze deelnemers het beste bij geholpen? Wat past het beste bij onze deelnemers? Wat past bij de reeds bestaande begeleiding door onszelf en de werkgever? In hoeverre willen wij (verdere) keuzebegeleiding bieden? Mogen we wel meer doen dan informeren? Waarover mogen we adviseren?  Welke middelen en capaciteit hebben wij ter beschikking? Wie betaalt? Waar het ene fonds overweegt alleen het minimale te doen om te voldoen aan de wet, zijn er ook fondsen die volwaardige advisering willen bieden waarbij de gehele financiële situatie van de deelnemer betrokken wordt.

Om de sector vooruit te helpen bij het invullen van de open norm, gaan Montae & Partners en Söderberg & Partners met behulp van de onderzoeksexpertise van BISS I Maastricht University nader onderzoek verrichten naar keuzebegeleiding bij pensioenfondsen. Het onderzoek start met een enquête - op anonieme basis - onder pensioenfondsbestuurders en mede-beleidsbepalers. Onze inzichten én de best practices delen we na afloop met de sector. Zodat u nog dit jaar uw invulling van de norm kunt herijken.

Na de zomer zullen Montae & Partners met Söderberg & Partners een verdiepend onderzoek uitvoeren door middel van experimenten met deelnemers. Doel daarvan is om in een gericht onderzoek verschillende vormen van keuzebegeleiding te toetsen bij deelnemers.

Oproep

Wij nodigen u hierbij graag uit om tijdens de zomer deel te nemen aan de enquête. U kunt als pensioenfondsbestuurder dan wel mede-beleidsbepaler onze enquête hier invullen: https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eV9cvsYWDl7CGSa.

Wenst u als pensioenfondsbestuurder dan wel mede-beleidsbepaler mee te werken aan het verdiepend onderzoek na de zomer? Meld u dan nu aan via deelnemersonderzoek@montaepartners.nl.

Aanbevolen artikelen ⤵️

3/2/2022

HEEX Consultancy van start

Lees meer
5/19/2022

Proud Talents nieuwe recruitment- en businesspartner van Söderberg & Partners

Lees meer
1/18/2022

Conceptbenefits geeft verdere invulling aan groeiambities met overname van Confidum Consultancy

Lees meer
11/20/2023

Eijgendaal & van Romondt gaat strategisch partnership aan met nieuwe aandeelhouder Söderberg & Partners

Lees meer
5/17/2023

Dazure BV gaat strategisch partnership aan met Söderberg & Partners

Lees meer
6/8/2022

Kröller Boom en Herenvest Corporate fuseren

Lees meer