Ruime meerderheid pensioenfondsen heeft nog geen bestuurlijke ambitie voor keuzebegeleiding geformuleerd

Samen zoeken we naar de ideale invulling van deze bestuurlijke uitdaging en gaan we best practices delen om de sector vooruit te helpen bij het invullen van de open norm.
Joost Rietvelt
Ruime meerderheid pensioenfondsen heeft nog geen bestuurlijke ambitie voor keuzebegeleiding geformuleerd

Zo blijkt uit het onderzoek naar keuzebegeleiding door Söderberg & Partners en Montae & Partners met de onderzoeksexpertise van BISS I Maastricht University.  

Circa 50 respondenten van zowel kleine, middelgrote als grote pensioenfondsen hebben meegedaan aan de eerste fase van het onderzoek. Samen vertegenwoordigen zij circa 20% van de Nederlandse pensioenfondsen. Deze fase betrof een verkennend onderzoek onder pensioenfondsbestuurdersen mede-beleidsbepalers door middel van een online enquête.  

‘’De uitkomsten van de enquête geven een goedbeeld van de huidige stand van zaken. Het valt op dat 85% van de respondenten nog geen bestuurlijke ambitie heeft geformuleerd voor het vormgeven van de nieuwe norm keuzebegeleiding. Dit terwijl pensioenfondsen de keuzebegeleiding al per 1 januari 2023 moeten hebben ingericht. We zien dat er behoefte bestaat aan meer guidance en best practices.’’  - Elianne Janssen (Montae & Partners) 

Grote verdeeldheid over het wel of niet meenemen van de gehele financiële situatie voor adequate keuzebegeleiding 

Verder valt op dat ongeveer de helft van de pensioenfondsen vindt dat de gehele financiële situatie moet worden meegenomen voor het adequaat begeleiden van keuzes en de andere helft het hier mee oneens is. “Deze bevinding laat zien dat er grote verdeeldheid is over wat adequaat begeleiden van deelnemers inhoudt. Naar mijn mening is inzicht hebben in de gehele financiële situatie een vereiste voor adequaat begeleiden, anders kun je hooguit informeren.” – prof. dr. Lisa Brüggen (BISS I Maastricht University)

Eerste pensioenfondsen starten met pilot keuzebegeleiding 

‘’We gaan in de tweede fase van ons onderzoek verdiepend onderzoek doen in de vorm van veldexperimenten. Samen met een aantal pensioenfondsen starten we met keuzebegeleidingspilots, daarbij onderzoeken we diverse methoden van keuzebegeleiding: zelf service via online tooling, het doorlopen van online tooling met de inzet van een toolcoach én een één-op-één keuzebegeleidingsgesprek. Samen zoeken we naar de ideale invulling van deze bestuurlijke uitdaging en gaan we best practices delen om de sector vooruit te helpen bij het invullen van de open norm.’’ - Joost Rietvelt (Söderberg &Partners) 

Aanbevolen artikelen ⤵️

9/20/2022

MZA neemt verzekeringsportefeuille van Vos Garant over

Lees meer
6/27/2023

Söderberg & Partners haalt nieuw kapitaal op voor verdere internationale expansie

Lees meer
9/15/2023

Van Loon neemt strategische deelname in Rijswijks kantoor Schilder Zeker Plan

Lees meer
8/9/2022

Guell Assuradeuren: nieuwe co-volmacht binnen Het Centraal Volmachtbedrijf

Lees meer
8/9/2022

Noorder Staete in Burgum wordt Van Campen & Dijkstra

Lees meer
7/7/2022

Zekerheuts vergroot lokale aanwezigheid met 2 nieuwe kantoren

Lees meer