Keuzebegeleiding voor pensioenuitvoerders | Oplossing voor uw pensioenfonds

''De afgelopen jaren hebben de bij Söderberg & Partners aangesloten adviseurs al gebruikgemaakt van deze aanpak. Zo zijn er afgelopen jaren al duizenden deelnemers in Nederland succesvol begeleid bij het maken van keuzes die impact hebben op hun financiële situatie.''
Erik Westerling
Keuzebegeleiding voor pensioenuitvoerders | Oplossing voor uw pensioenfonds

Richting pensioendatum moeten deelnemers belangrijke keuzes maken. En er ontstaan bij hen steeds meer vragen rondom het opgebouwde pensioen. Het zijn bovendien onomkeerbare keuzes met een grote financiële impact. Is mijn pensioen voldoende? Kies ik voor hoog-laag? Moet ik pensioen naar voren halen? Is het verstandig om een deel van mijn pensioen op te nemen?

De pensioenwetgeving heeft deelnemers in de afgelopen jaren meer en meer keuzes gegeven. De Wet toekomst pensioenen verplicht pensioenuitvoerders hun deelnemers in deze keuzes goed te begeleiden. De zorgbehoefte van de deelnemer is de zorgplicht van de pensioenuitvoerder: Begeleiding is noodzakelijk om deelnemers te behoeden voor verkeerde keuzes.

Is uw pensioenfonds klaar voor de persoonlijke keuzebegeleiding van alle deelnemers?

De ervaring van de deelnemer centraal

De informatie die een deelnemer ontvangt richting zijn pensioendatum komt vaak vanuit meerdere hoeken. Verschillende pensioenaanspraken van onder andere pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen en pensioenverzekeraars komen op verschillende momenten vrij. Dit betreft ook veelal informatie die inhoudelijk afwijkt in bedragen, data en boodschappen. Dit maakt het lastiger om het overzicht te krijgen én te bewaren.

Door deze brei aan informatie zijn de gevolgen van keuzes in een pensioenregeling door een deelnemer zelf niet in kaart te brengen. De verschillende mogelijke combinaties van keuzes met verschillende pensioenpotjes lijken al helemaal onmogelijk te overzien.

De deelnemer...

Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen stelt dat pensioenuitvoerders verplicht zijn om deelnemers op een adequate wijze te begeleiden bij het maken van (voorlopige)keuzes binnen de pensioenregeling.

Stel de situatie van de deelnemer centraal door ervanuit te gaan dat de persoonlijke situatie van een deelnemer meer omvat dan één pensioenregeling. Bied persoonlijk inzicht met een passende, onderbouwde keuze voor de deelnemer als resultaat.

Zoals de AFM voorschrijft: Maak inzichtelijk voor welk gedeelte van het pensioen de keuze wordt gemaakt. Wijs de deelnemer erop dat ook andere inkomstenbronnen bij de keuze betrokken kunnen worden.

Waarom is traditionele pensioencommunicatie niet voldoende?

Het in kaart brengen van de mogelijke gevolgen en concrete effecten van keuzes is afhankelijk van de persoonlijke situatie en de wensen van een deelnemer. Dit maakt de berekening complex. De AFM heeft in april 2021 bevindingen en aanbevelingen voor pensioenaanbieders gepubliceerd. In dit onderzoek worden diverse aanbevelingen gedaan die duiden dat:

AFM Keuzebegeleiding
AFM Onderzoeksrapport variabele uitkeringen
‘’De AFM verwacht bovendien van pensioenaanbieders dat zij een keuzeomgeving inrichten waarmee zij hun deelnemers op adequate wijze begeleiden en inzicht geven in de gevolgen van (stapeling van) keuzes en dat bij de ontwikkeling van de regeling rekening gehouden wordt met de kenmerken van de deelnemerspopulatie.’’

Het sturen van een standaardbrief met daarin een voorbeeldberekening of het alléén tonen van de keuzes in een pensioenplanner met één pensioenregeling is dus niet voldoende.

Kunnen deelnemers zonder hulp goede keuzes maken?

Van consumenten wordt verwacht dat zij zelf met lange termijn geldzaken aan de slag gaan. Slechts 20% beschikt over alle competenties die Nibud nodig acht voor financiële zelfredzaamheid op de lange termijn. Het moment wanneer er hulp nodig is verschilt; de grootste behoefte aan ondersteuning ligt bij het overzicht van de toekomstige situatie.

Het maken van keuzes en het krijgen van inzicht in zowel de huidige als toekomstige situatie, kunnen deelnemers niet alleen.
Bron: Adfiz Advies in Cijfers 2021

Uitdagende opdracht

Keuzebegeleiding goed inrichten voor uw pensioenfonds is een uitdaging. Omdat het een open norm betreft, worden pensioenfondsen geacht zelf uit te vinden wat de passende oplossing is voor hun deelnemers.

Het ontwikkelen van een effectief communicatieproces en online keuzeomgeving vraagt om grote investeringen. Tevens komen er veel vragen van deelnemers uw kant op, dat betekent dat uw pensioenconsulenten of call center medewerkers overvallen kunnen worden met een grote aanwas aan vragen.

Onze ervaring met het begeleiden van grote groepen deelnemers

De opdracht om keuzebegeleiding in te vullen laat zich goed vergelijken met de eerdere transitie die heeft plaatsgevonden in Zweden. Deelnemers moeten zelf hun beleggingsmix samenstellen en tijdens de opbouwfase én op pensioendatum vergelijkbare keuzes maken. Söderberg & Partners speelt hierin een belangrijke rol voor tien duizenden deelnemers.

Door deze ervaring voor het operationele stuk, het begeleiden van deelnemers bij het maken van passende keuzes én het ontwikkelen van een online keuzeomgeving, heeft Söderberg & Partners een direct inzetbare oplossing voor de Nederlandse markt ontwikkeld.

Erik Westerling, director Support bij Söderberg & Partners Nederland, vertelt:

''De afgelopen jaren hebben de bij Söderberg & Partners aangesloten adviseurs al gebruikgemaakt van deze aanpak. Zo zijn er afgelopen jaren al duizenden deelnemers in Nederland succesvol begeleid bij het maken van keuzes die impact hebben op hun financiële situatie. Waarbij onze adviseurs gesprekken hebben gevoerd met grote groepen deelnemers in een korte periode. Dit hebben we kunnen doen door onze unieke tooling in combinatie met onze ervaren adviseurs in te zetten. Door deze combinatie tussen mens & techniek zijn we al in staat om een hoogwaardige dienst toegankelijk te maken voor een grote groep mensen.''

Benieuwd wat onze aanpak voor uw pensioenfonds kan betekenen? Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Aanbevolen artikelen ⤵️

11/15/2022

Herenvest Groep neemt belang in L&M Adviesgroep

Lees meer
9/11/2023

Söderberg & Partners Nederland stapt in vermogensbeheer met NNEK Vermogensopbouw

Lees meer
1/28/2022

Van Loon groeit in regio Breda

Lees meer
7/15/2022

Montae & Partners en Söderberg & Partners voeren wetenschappelijk onderzoek uit naar invulling open norm keuzebegeleiding

Lees meer
1/18/2022

Söderberg & Partners verwerft rechten financiële planningstool MijnGeldzaken

Lees meer
1/18/2022

Söderberg & Partners versterkt Centraal Volmachtbedrijf (CVB)

Lees meer